افتخار سهام

شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام ( سهامی عام )، ابتدا در تاریخ  1383/10/17  به صورت سهامی خاص با شماره ثبت 238487 و شناسه ملی 10102793480 تاسیس شد. افتخار سهام در تاریخ 1394/01/26 به عنوان شرکت سرمایه گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ  1397/02/23 بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/23 به  سهامی عام تبدیل شده است.

سهام شرکت با نماد ‘وفتخار’ در فرابورس ایران و در تابلوی توافقی بازار سوم درج شده و قابل معامله  است.

8f28e035-8f3e-4a12-قلقلق6580a20dd9a6
4 (2)

زمینه فعالیت

افتخار سهام، شرکت سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و عمده منابع آن صرف سرمایه گذاری در بازار سرمایه می شود. موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه، “سرمایه گذاری در سهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری است مشروط به این که کنترل سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ همچنین سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد” تعریف شده است.

ارتباط با ما