معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی عام) در تاریخ 1383/10/17 به صورت سهامی خاص با شماره ثبت 238487 و شناسه ملی 10102793480 تاسیس شد.  افتخار سهام در تاریخ 1394/01/26 به عنوان شرکت سرمایه گذاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ 1397/02/23 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/23 به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. 

افتخار سهام شرکت وابسته به هلدینگ تایدواتر خاورمیانه است.

DSC_9599-min-min (1)